A vezető 2013. március 1-től látja el tisztségét, de tájékoztatójából, megnyilvánulásaiból egyértelmű a tevékenység iránti elkötelezettsége. Alapképzettségei és korábbi egészségügyi területen eltöltött munkássága is predesztinálta erre a tevékenységre. A helyi szervezet elnöke, Dr. Hajdu Vilma főorvos, akivel szoros munkakapcsolatban dolgozik együtt.
Mint megtudtuk, a korai feljegyzések szerint Barcson már az 1970-es években szerveződött a vöröskeresztes tevékenység, bár erről kevés adat áll rendelkezésre.
A Barcsi Területei Szervezet Barcs és kistérsége településein végzi tevékenységét.Mindenek előtt azt hangsúlyozta, hogy a szervezet eredményes működésében alapvető szerepe van a helyi és vidéki alapszervezeti egységeknek. Ilyen alapszervezeti egységek a Barcs1-es, a Barcs 3-as, az Óvodáké, a Szociális központé, a Járó beteg intézményé, és a vidékiek: a Dráva szentesi, a Darányi, a Csokonyavisontai, a Kálmáncsai, a Lakócsai, a Vízvári, a Bélavári. A segítő aktivisták összes létszáma mintegy 250-300 fő. Sajnálatos, hogy nincs, Ifjúsági alapszervezetük-bár nagyon fontos lenne. E szervezetek megalakítását tekinti egyik kiemelt feladatának, s kezdeményezni fogja az oktatási intézmények vezetői felé. Fontosságát mutatja, hogy a középiskolai szervezetek képzett tagjai, az általános iskolai szervezetek kialakításában és a felső tagozatos önkéntesek oktatásában is szerepet vállalhatnának. Az iskolai alapszervezetek megalakulása nagy biztonságot is jelentene egy vidéki településen, vagy az iskolában az esteknél azonnali elsősegélynyújtásban, amíg a mentők megérkeznek.A Megyei Vöröskereszt Szervezet intézményeket is fenntart, így például a hozzánk közel eső Nagyatádon Családok átmeneti szállása.
A Vöröskereszt szervezet kiemelt jelentőségű feladata a véradások szervezése működési területein. Szoros kapcsolatban működnek együtt a Nagyatádi és Kaposvári véradó állomásokkal. Közösen megtervezik előre a következő évre a véradásokat a várható igények szerint. Ezt beépítve tervükbe, időben elkezdik a szervezést, mozgósítást részben a helyi alapszervezetek aktivistáin keresztül, plakátokkal, Polgármesteri hivataloknál kifüggesztett felhívásokkal. A terveknek megfelelően a véradó állomások munkatársai szállnak ki és lebonyolítják a vér levételét. A véradásokon a barcsi szervezet vezetője leellenőrzi a véradás feltételeinek meglétét és lelátogatja a véradások helyszínét is.
Sajnálattal állapítja meg, hogy az utóbbi években visszaesett a véradási kedv. Akik például valamilyen átmeneti ok miatt egy időben nem adhattak vért, a következő alkalomra nem mentek el. Ezért igyekeznek meggyőzéssel, ösztönzéssel –például: ingyenes ruhaadományokkal,500 forint értékű Erzsébet utalvány, Vöröskeresztes toll ajándékkal -aktívizálni az embereket.Többszörös véradóknak névre szóló meghívót küldenek ki a következő véradásra. Nemes, szép gesztus, hogy minden új véradónak „egy csepp vér” kis kitűzőt is adnak. Barcs-Pálfaluban van a ruharaktáruk. Jelentős segítség, hogy a Barcsról Németországba elszármazott Verkmann György évente rendszeresen ruhaadományokat hoz a szervezet részére is. Magyar családoktól, ahol elhalálozás történt, az így feleslegessé vált ruházatot tisztítva adományként megkapják. Rászoruló családoknak a Húsvéti ünnepek előtt ruhaadományokat adtak Ugyancsak ruhát adományoztak a vidéki véradásokkor, és általában ünnepek előtt került sor ruhaadományozásra.
Fontos a munkájukban, hogy városi rendezvényeken, mint például a Városi majális alkalmával a Szív egyesülettel közösen egészségügyi szűrést végeztek, például: vércukor, vérnyomás, testzsír. A tapasztalataik szerint jelentős, hogy sokan vették igénybe a szűrést, s több ember itt kapott jelzést, hogy valamilyen gond van az egészségével, és ekkor látták fontosnak, hogy a következőkben felkeressék háziorvosukat. Így a szűréseknek preventív hasznuk van.
A vöröskereszt helyi szervezete szervezi az Autós oktatási iskolákban az elsősegély tanfolyamot. Itt meg kell említeni Börzöli Zoltán mentőállomás vezetőt és Kavinszki Károly mentőtisztet, akik az oktatást és vizsgáztatást végzik. Április elején vizsgázott 40 fő, a következő tanfolyamon várhatóan 20 fő vesz részt és vizsgázik elsősegélynyújtásból.A Vöröskereszt szervezet új szoláltatása, hogy segíti a foglalkoztatásból kikerült embereket abban, hogy a szociális ellátás lejárata előtt, ha regisztrálnak, és egy hónap önkéntes munkát vállalnak, ismét el tudjanak helyezkedni közmunkában. Önkéntes munkát tudnak vállalni a Városi könyvtárban, a Művelődési Házban, vagy a Szociális központban. Vidéken a Polgármesteri hivatalban kapnak munkalehetőséget.Május 8-án volt Kaposváron a Vöröskereszt napja ünnepély. Barcsról 3 fő kapott 20 éves vöröskeresztes aktivista tevékenységért elismerést. Szokolí Istvánné ezüst fokozatú elismerést 2008 óta, Bencze Józsefné pedig arany fokozatú elismerést kapott 2007 óta végzett önkéntes munkájáért.
Terveznek Véradó napi ünnepséget, a hosszúideje vértadók elismerésére. Ősszel Vöröskeresztes bált rendeznek, melynek bevételét jótékonysági célra használják fel.A helyi szervezet elnöke a fontos célok között említette és felhívással fordul a város és a kistérségi települések polgárai, felé, hogy
-Jöjjenek minél többen önkéntes aktivistaként a Vöröskeresztes szervezetbe,
-Adjanak minél többen vért, mert soha nem lehet tudni, mikor kinek lesz szüksége életet mentő vérre,
-A ifjuságot is hívja és várják az önkéntes segítők közé. Pethes Róbert