A feldolgozáshoz azoknak a kórházaknak az adatait használták, amelyeknek a Magyar Államkincstár végezte a bérszámfejtését. A minta szerinti megfigyelési körben a dolgozók átlaglétszáma 43 381 fő, a kórházak és a szakrendelő intézetek létszámának 40,9 százaléka.A teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók havi bruttó átlag keresete 184 657 forint volt a vizsgált időszakban, nominálisan 9,3 százalékkal (15 635 Ft/fő/hó) magasabb, mint az előző év azonos időszakában, míg az átlagos nettó kereset 120 269 forint volt, ami 4,1 százalékkal (4 786 Ft/fő/hó) magasabb ugyanezen összevetésben, tehát nem érte el az infláció mértékét. (A számításban szereplő nettó keresetek nem tartalmazzák a családi adókedvezményt.)A nettó keresetek növekedése az alábbiak szerint oszlott meg a fő munkaköri csoportok között: az orvosoké 5,3 százalékkal (11 402 Ft/fő/hó), az egészségügyi szakdolgozóké 3,9 százalékkal (4 159 Ft/fő/hó), az egyéb egészségügyi foglalkoztatottaké 3,7 százalékkal (3 461 Ft/fő/hó) emelkedett. Ha a 2011. év átlagát nézzük, akkor a nettó keresetek az előző évi átlaghoz hasonlítva csak kis mértékben nőttek, a szakdolgozóké pedig nem változott.
A nettó keresetek 2012. évi alakulását befolyásolta, hogy megszűnt az adójóváírás, megszűnt a szuperbruttósítás 202 000 Ft/hó bruttó bér határig. A biztosított által fizetett pénzbeli egészségbiztosítási járulék egy százalékkal emelkedett.Bár a nettó átlagkereset növekedése kis mértékben meghaladta a nemzetgazdasági átlagkereset növekedését, továbbra is megállapítható, hogy az egészségügyi intézményekben foglalkoztatottak nettó átlagkeresete (120 269 forint) jelentősen alacsonyabb a nemzetgazdasági átlagnál (141 769 forint) és a közszféra átlagánál (128 387 forint).KH/Weborvos