Az egyesület elnökével Egervári Fülöpné, Zsuzsával beszélgettünk. Mint mondta, a Barcsi Egyesület 1996-ban alakult, 18 fővel. Vezetője, Heizlerné, Piroska volt. Alapító tag volt Dr.Cseke István körzeti orvos is, aki fontos szerepet töltött be az egyesület életében.
Zsuzsa asszony 1998-tól az egyesület vezetője Jelenlegi taglétszámuk 40 bejegyzett fő. Tagdíjat is fizetnek, összege minimális, mindösszesen 1200 forint egy főnek egy évre. Havonta vannak összejövetelek, általában minden hónap második hetének keddjén, 15-16 óra között. Foglalkozásaiknak a Szociális központ közösségi terme ad otthont.
Az elnök asszony rendszeresen jár konferenciákra, tanfolyamokra, ahol jegyzetel, s ezeket az információkat adja tovább a havi foglalkozásokon. Konferenciákon, betegtalálkozókon voltak Pécsett, Kaposváron, Budapesten, és Zalaegerszegen. Ide általában 4 fővel, egy gépkocsiban utaztak el. Természetesen a felmerülő szakmai kérdésekre a jelen lévő orvos ad válaszokat a tagoknak. A foglalkozásokon hangsúlyt kap a helyes életmód, a megelőzés. Vannak újságok, tájékoztató füzetek is az egyesület kiadásában, de ezeket csak kis darabszámban tudják megvásárolni, mert szűk a költségkeret. Ebben az évben az önkormányzattól 60 ezer forint támogatást kapott az egyesület. Minden havi foglalkozás előtt a helyi TV-ben közzéteteti az egyesület felhívását, melyben várják a nem ismert diabéteszes embereket, akik valamilyen ok miatt nem léptek ki saját egészségi problémájuk köréből, holott az egyesület közösségében találhattak volna megoldást javulásuk érdekében. Fontos odafigyelni mindenkinek minden apró jelre, s indokoltság szerint orvoshoz fordulni.
Az egyesületnek kapcsolata van Németországi, Szlovákiai, Erdélyi diabetesz egyesületekkel.Kölcsönösen részt vesznek egymás programjain. Négy évvel ezelőtt Barcson volt Nemzetközi Diabetesz találkozó, melyen 300 fő volt jelen. Szándékozik pályázattal pénzt nyerni, s szeretné, megismételné a találkozót az ősszel. Kaposváron júniusban rendezvényen vettek részt, a Diabetesz Világnapja alkalmából.
Tervezik, hogy még az idén az egyik középiskolában felmérést, szűrést rendeznek a középiskolások egészségügyi állapotának megismerése, az esetleges diabetikus betegség feltárása érdekében.
Karácsony előtt, decemberben terveznek egy meghitt, bensőséges együttlétet a tagsággal, szerény ajándékozással egybekötve.Figyeljünk szervezetünk jelzéseire, és időben forduljunk orvoshoz!Pethes Róbert