Meghívásnak tettünk eleget, s részesei lehettünk egy nagyjelentőségű eseménynek a Barcsi Mentőszolgálatnál. Mint Kaviczki Károly Elnöktől megtudtuk, ma jelentős esemény történik a Barcsi mentőszolgálatnál. Ő 1982 óta dolgozik mentőszolgálatnál. 1997 óta a Barcsinál szolgál. Korábbi munkahelyén, Dunaújvárosban Mentő Alapítványt hoztak létre, mely eredményesen dolgozott és segítette a Mentőszolgálat munkáját. Ennek tapasztalatai alapján kezdeményezte itt Barcson is egy alapítvány létrehozását. A Barcsi Mentő Alapítványt 2002-ben hozták létre, a mentőszervezet dolgozóiból önkéntesen egyéni anyagi hozzájárulással, mintegy 50 ezer forint induló alaptőkével. Az Alapítvány tagjainak létszáma 5 fő, minimális költségfelhasználással dolgoznak, tiszteletdíjat nem vesznek fel. Minden megtakarítható forintot az alapítványba forgatnak be.Az első időben a zsebpénzek, a maradék kávépénzek, jutalmak egy része alkotta a pénzügyi alapot. Támogatást kaptak az Önkormányzattól- cégektől is A megalakulást követő három évben nem kaphatták meg a személyi jövedelemadó 1%-át, a negyedik évtől viszont már részben ez is gyarapította a pénzügyi keretüket.2012-ben az 1%-ból már 430 ezer forintra tettek szert. Az alapítvány pénzét a Mentőszolgálat aktuális , olyan fejlesztési feladataira fordították, melyre pénzügyi fedezettel a szolgálat nem rendelkezett. Például a mentő gépkocsikat ellátták központi zárral, így biztosítva a gépkocsikban elhelyezett életfontosságú eszközök megóvását eltulajdonítás ellen.
A társadalomban az utóbbi években jelentős halálozási hányadost jelentett a hirtelen szívhalál, s megrázó volt egy csecsemő halála, melyet időben, hozzáértő szakszerű beavatkozással megelőzhető lett volna. Így fogalmazódott meg a gondolat a Kaviczki Károly elnökben, hogy ez ellen hatékonyan tenni kellene. A legfontosabb lépés az emberek minél szélesebb körű oktatása, felvilágosítása kell, legyen. A mentő gépkocsikban már van újraélesztő készülék, a szakápoló munkatársak ezek kezelését magas szinten tudják. Egy nyilvánosan kihelyezett újraélesztő készülék akkor tudja betölteni funkcióját, ha azt az emberek minél szélesebb körben tudják alkalmazni. A készülékek kihelyezése ott lesz indokolt, ahol nagytömegben fordulnak meg emberek, pl. bevásárló központok, gyógyszertár, sportcsarnok. Ugyancsak a kisgyermekes szülőknek életmentő fontosságú, hogy a hirtelen szívhalált szakszerűen meg tudják előzni egyszerű beavatkozással, amíg a mentők a helyszínre érkeznek. Innen került megfogalmazásra, hogy az ezirányu oktatás feltételeit meg kell teremteni. Erre nyújtott be Leader pályázatot a Mentő Alapítvány, mely a Darányi Ignácz Terv keretéből 2013-ban A lakossággal a hirtelen szívhalál ellen” témában 1355750 forinttámogatást nyert el. Ennek keretében beszereztek egy csecsemő, egy kisgyerek szimulációs tesztbabát. Az egyik baba a laikusok oktatását, a másik baba a képzett egészségügyi középkáderek oktatását szolgálja. egy félautomata szimulációs oktató defiblirátort, laptopot, vetítő projektorral, vászonnal.. Ezek az eszközök a szakszerű képzés, oktatás eszközi feltételei.Minél szélesebb körben ajánlják fel, hogy oktató előadásokat szemléltetve vállalnak, s ezeket előre egyeztetett időpontokban végzik.A mai ünnepélyes alkalommal Kaviczki Károly Alapítvány elnöke bemutatta a mentőszolgálat munkatársainak és a meghívottaknak az eszközöket és működésüket, és ünnepélyes keretek között átadta használatra Börzöli Zoltánnak, a Mentő szervezet állomás vezetőjének.

Börzöli Zoltán méltatta Kaviczki Károly Elnök kitartó, áldozatkész fáradozását e fejlesztés megvalósítására, és köszönettel átvette az eszközöket.
A nemes gondolatok, a tettek nem lanyhulnak. Egy újabb a VIKTÓRIA gyermekalapítványhoz benyújtott pályázattal 540 000 forinttámogatást nyertek el. .Ennek felhasználási célja, a gyerekek sürgősségi ellátásának eszközeinek beszerzése, ilyenek a. balesteknél a gerinc és a végtagok rögzítését szolgáló eszközök.A mentőállomás vezetője egyúttal bemutatta az állomás új szuper felszereltségű mentő gépkocsiját.Az alkalmat kötetlen beszélgetés zárta. Ezen alkalommal az jutott az ember eszébe, hogy a hivatástudatból hasznos, nemes gondolatok erednek, s ha azt megvalósítás is követi, az emberek jó eséllyel rendelkeznek csecsemő és idősebb életkorban is az életben maradásra.Pethes Róbert