Horváth Ádám r. őrnagy, a Csurgói Rendőrőrs megbízott vezetője 2019. március 27-én számolt be a város képviselő-testülete előtt a település 2018. évi közbiztonsági helyzetéről. A beszámolón Molnár Gábor r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány is jelen volt, aki kiegészítette a rendőrőrs vezetőjének beszámolóját. A közbiztonsági helyzet értékelését követően dr. Györkös Balázs r. alezredes, a Nagyatádi Rendőrkapitányság megbízott vezetője mutatkozott be a város képviselő-testületének. A testület megköszönte a rendőrség munkáját, majd a jelenlévő képviselők a beszámolót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták.